SKUTKY 1 - 4

Budete mými svědky; V horní místnosti; Nový apoštol; Den Letnic; Bůh ho učinil Mesiášem!; Měli všechno společné; Co mám, to ti dám; Čiňte pokání; Petr a Jan před Veleradou; Dej nám smělost; Jedno srdce, jedna duše

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

SKUTKY 5 - 7

Ananiáš a Zafira; Znovu před Veleradou; Sedm služebníků; Štěpánova řeč; Ježíšův mučedník

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

SKUTKY 8 - 10

Evangelium v Samaří; Etiopský komoří; Proč mě pronásleduješ?; Saul popouzí Židy; Petrova apoštolská cesta; Co Bůh očistil, neměj za nečisté; Bůh nikomu nestraní

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

SKUTKY 11 - 14

Kdo jsem, abych bránil Bohu?; Církev v Antiochii; Herodův marný boj; Barnabáš a Saul vysláni na cestu; Kypr; Antiochie Pisidská; Ikonium; Lystra a Derbe; Zpáteční cesta

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

SKUTKY 15 - 17

Jeruzalémský sněm; Dopis věřícím z pohanů; Pavlova druhá cesta; Filipy; Tesalonika; Beroa; Athény

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

SKUTKY 18 - 20

Korint; Návrat do Antiochie a třetí cesta; Pavel v Efesu; Efeská Artemis; V Makedonii, Řecku a Asii; Pavel se loučí

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

SKUTKY 21 - 23

Připraven zemřít; Pavel v Jeruzalémě; Zatčen v Chrámu; Jsem Žid; Římský občan; Před Veleradou; Spiknutí; Odeslán do Cesareje

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

SKUTKY 24 - 28

Souzen před Felixem; Odvolávám se k císaři; Festus a Agrippa; Před králem Agrippou; V mořské bouři; Na Maltě; Konečně Řím

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout