DEUTERONOMIUM 1 - 3

POHLED ZPĚT: Odchod ze Sinaje; Ustanovení vůdců; Vyslání zvědů; Vzpoura v Kádeši; Marný pokus dobýt zem; Čtyřicet let na poušti; Porážka krále Sichona; Porážka krále Oga; Dělení zajordánského území; Mojžíš nepřejde Jordán

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

DEUTERONOMIUM 4 - 6

Připomenutí smlouvy; Zákaz modlářství; Hospodin je Bůh; Útočištná města v Zajordání; HOSPODINOVA SMLOUVA: Deset přikázání; Mojžíš prostředníkem; Slyš, Izraeli

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

DEUTERONOMIUM 7 - 10

Vyvolený lid; Hospodin tě bude milovat; Nezapomeň na Hospodina; Tvrdošíjný lid; Desky podobné těm prvním; Co od tebe Bůh žádá

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

DEUTERONOMIUM 11 - 14

Láska a poslušnost; Místo, které si Bůh vyvolí; Výstraha před svůdci; Čisté a nečisté pokrmy; Odděluj desátek

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

DEUTERONOMIUM 15 - 19

Rok promíjení dluhů; Zasvěcení prvorozených; Tři výroční slavnosti; Zákon o soudcích; Zákon o králi; Zákon o knězích; Zákon o prorocích; Zákon o útočištných městech; Zákon o svědcích

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

DEUTERONOMIUM 20 - 24

Zákon o válce; Zákon o neobjasněné vraždě; Zákony o rodinném životě; Další zákony; Ochrana panenství; Ochrana čistoty shromáždění; Další zákony; Zákon o rozluce; Další zákony

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

DEUTERONOMIUM 25 - 28

Další zákony; Ochrana vdovy; Další zákony; Vyznání Izraele; Vyhlášení smlouvy; Požehnání poslušnosti; Prokletí neposlušnosti

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

DEUTERONOMIUM 29 - 31

Závěrečná výzva; Vyber si život; POSLEDNÍ SLOVA: Pověření Jozuy; Pravidelné čtení Zákona; Budoucí neposlušnost Izraele

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

DEUTERONOMIUM 32 - 34

Mojžíšova píseň; Mojžíšova závěť; Mojžíšova smrt

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout