Ozeáš

Zdroj obrázku: https://www.cruciformcoc.com/

OZEÁŠ 1 - 8 (oze_1 {0:00}; oze_2 {1:57}; oze_3 {6:29}; oze_4 {7:32}; oze_5 {11:07}; oze_6 {13:54}; (oze_7 {15:41}; oze_8 {18:43})

Děti ze smilstva; Nevěrná manželka; Zasnoubím si tě navěky; Zůstaneš se mnou; Hospodinova žaloba; Efraim bude rozdrcen; Láska, ne oběti; Utekli ode mě; Zaseli vítr, sklidí vichřici

Stáhnout

OZEÁŠ 9 - 14 (oze_9 {0:00}; oze_10 {3:39}; oze_11 {5:52}; oze_12 {8:53}; oze_13 {11:24}; oze_14 {14:01})

Přišly dny zúčtování; Samaří zanikne; Copak se tě mohu vzdát?; Navrať se ke svému Bohu; Kdo ti pomůže?; Uzdravím jejich odvrácení

Stáhnout