Přísloví

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

PŘÍSLOVÍ 1 - 5 (pri_1 {0:00}; pri_2 {}; pri_3 {}; pri_4 {}; pri_5 {})

CHVÁLA MOUDROSTI: Klíč k poznání; Nenech se zlákat; Moudrost na ulicích volá; Přijmi má slova; Moudrost tě chrání; Důvěřuj Hospodinu; Moudrost nad zlato; Neodpírej dobrodiní; Otcovské poučení; Chraň své srdce; Rty svůdkyně; Pij vodu z vlastní studny

Stáhnout

PŘÍSLOVÍ 6 - 9 (pri_6 {0:00}; pri_7 {}; pri_8 {}; pri_9 {})

Vyvázni jako pták; Jdi za mravencem; Ryzí ohavnost; Přikázání je svíce; Oheň v klíně; Jako vůl na porážku; Na vás, ó lidé, volám; Hostina moudrosti a tuposti

Stáhnout

PŘÍSLOVÍ 10 - 14 (pri_10 {0:00}; pri_11 {}; pri_12 {}; pri_13 {}; pri_14 {})

ŠALOMOUNOVA PŘÍSLOVÍ

Stáhnout

PŘÍSLOVÍ 15 - 18 (pri_15 {0:00}; pri_16 {}; pri_17 {}; pri_18 {})

ŠALOMOUNOVA PŘÍSLOVÍ

Stáhnout

PŘÍSLOVÍ 19 - 22 (pri_19 {0:00}; pri_20 {}; pri_21 {}; pri_22 {})

ŠALOMOUNOVA PŘÍSLOVÍ

Stáhnout

PŘÍSLOVÍ 22 - 27 (pri_22 {0:00}; pri_23 {}; pri_24 {}; pri_25 {}; pri_26 {}; pri_27 {})

SLOVA MUDRCŮ; DALŠÍ SLOVA MUDRCŮ; DALŠÍ ŠALOMOUNOVA PŘÍSLOVÍ

Stáhnout

PŘÍSLOVÍ 28 - 31 (pri_28 {0:00}; pri_29 {}; pri_30 {}; pri_31 {})

DALŠÍ ŠALOMOUNOVA PŘÍSLOVÍ; SLOVA AGUROVA; SLOVA LEMUELOVA; CHVÁLA ZNAMENITÉ ŽENY

Stáhnout