JEREMIÁŠ 1 - 3

SOUD NAD JERUZALÉMEM: Co vidíš?; Nevěrný lid

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

JEREMIÁŠ 4 - 6

Nevěrný lid; Zkáza od severu; Jak ti mohu odpustit?; Varování Jeruzalému

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

JEREMIÁŠ 7 - 9

Kázání v chrámě; Falešné náboženství; Údolí vraždění; Zúčtuji s nimi; Prorokův nářek; Neznají mě; Přichází zúčtování

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

JEREMIÁŠ 10 - 13

Bůh a modly; Blíží se vřava; Porušili mou smlouvu; Spiknutí v Anatotu; Opustím svůj lid; Lněný pás; Vinné džbány; Půjdete do zajetí

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

JEREMIÁŠ 14 - 17

Sucho v zemi; Nemodli se za tento lid; Nezavrhuj nás!; Jsem unaven soucitem; Budeš mými ústy; Jste horší než vaši otcové; Příslib návratu; Judovo odpadlictví; Svěťte sobotu!

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

JEREMIÁŠ 18 - 21

Hrnčíř a hlína; Spiknutí proti Jeremiášovi; Rozbitý džbán; Hrůza všude kolem; Oheň v kostech; Jsem proti vám

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

JEREMIÁŠ 22 - 24

Slovo judským králům; Spravedlivý Výhonek; Lživí proroci; Dva koše fíků

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

JEREMIÁŠ 25

Sedmdesát let zajetí; Kalich hněvu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

JEREMIÁŠ 26 - 29

TRPÍCÍ PROROK: Teď zemřeš!; Jho babylonského krále; Falešný prorok Chananiáš; Dopis vyhnancům; Falešný prorok Šemajáš

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

JEREMIÁŠ 30 - 32

Tvé rány zhojím; Izrael se vrátí; Nová smlouva; Kup si pole v Anatotu; Změním jejich osud

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

JEREMIÁŠ 33 - 36

Obnova země; Slovo pro Cidkiáše; Vyhlaste svobodu; Poslušnost Rechabitů; Spálený svitek

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

JEREMIÁŠ 37 - 40

Jeremiáš uvězněn; Před Cidkiášem; V jímce na vodu; Znovu před Cidkiášem; Pád Jeruzaléma; Babylonská správa Judska; Išmaelovo povstání

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

JEREMIÁŠ 41 - 44

Išmaelovo povstání; Do Egypta; Nabukadnezarův útok na Egypt; Modlářství Židů v Egyptě

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

JEREMIÁŠ 45 - 48

Slovo pro Barucha; SOUD NAD NÁRODY: Slovo o Egyptu; Slovo o Filištínech; Slovo o Moábu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

JEREMIÁŠ 49 - 50

Slovo o Amonu; Slovo o Edomu; Slovo o Damašku; Slovo o Kedaru a Chasoru; Slovo o Elamu; Slovo o Babylonu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

JEREMIÁŠ 51 - 52

Slovo o Babylonu; Epilog

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout