2. LETOPISŮ 1 - 6

LETOPIS ŠALOMOUNŮV:  Nový král; Přípravy na stavbu chrámu; Hospodinův chrám; Vybavení chrámu; Vnesení Truhly; Vyslýchej z nebe

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

2. LETOPISŮ 7 - 12

Zasvěcení chrámu; Šalomounovy úspěchy; Královna ze Sáby; Sláva a bohatství; LETOPIS JUDSKÝCH KRÁLŮ: Odtržení severního království; Rechoboám, král judský; Egyptský vpád

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

2. LETOPISŮ 13 - 19

Abiáš, král judský; Asa, král judský; Smlouva s Hospodinem; Smlouva s Aramejci; Jošafat, král judský; Spojenectví s Achabem; Soudní reforma

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

2. LETOPISŮ 20 - 24

Ten boj není váš; Závěr Jošafatovy vlády; Jehoram, král judský; Achaziáš, král judský; Atalia, královna judská; Joaš, král judský

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

2. LETOPISŮ 25 - 29

Amaciáš, král judský; Uziáš, král judský; Jotam, král judský; Achaz, král judský; Ezechiáš, král judský; Očista chrámu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

2. LETOPISŮ 30 - 33

Hod beránka; Příděly kněžím a levitům; Asyrská hrozba; Ezechiášova nemoc; Menaše, král judský; Amon, král judský

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

2. LETOPISŮ 34 - 36

Jošiáš, král judský; Kniha Zákona; Hod Beránka; Jošiášova smrt; Joachaz, král judský; Joakim, král judský; Joakin, král judský; Cidkiáš, poslední král judský; Kýrův edikt

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout