Jan

The Procession on the Mount of Olives - James Tissot - Brooklyn Museum

Zdroj obrázku: https://www.freebibleimages.org/

JAN 1 - 3 (jan_1 {0:00}; jan_2 {7:35}; jan_3 {11:18})

Prolog; Hlas na poušti; Co hledáte?; Nejlepší víno; Zbořte tento chrám; Nikodém; On musí růst

Stáhnout

JAN 4 - 6 (jan_4 {0:00}; jan_5 {7:39}; jan_6 {14:04})

Voda života; Jeden rozsívá, jiný žne; Tvůj syn žije; Vstaň a choď; Syn dělá to, co otec; Pět chlebů a dvě ryby; To jsem já!; Chléb života; Těžká slova

Stáhnout

JAN 7 - 9 (jan_7 {0:00}; jan_8 {6:51}; jan_9 {15:36})

Není to Mesiáš?; Řeky živé vody; Kdo z vás je bez říchu?; Já jsem; Pravda vás vysvobodí; Slepota

Stáhnout

JAN 10 - 12 (jan_10 {0:00}; jan_11 {5:12}; jan_12 {12:42})

Dobrý pastýř; Jsme jedno; Lazare, pojď ven!; Je lepší, aby zemřel; Poslední pomazání; Král na oslíku; Zrno pšenice; Kdo uvěřil naší zprávě?

Stáhnout

JAN 13 - 16 (jan_13 {0:00}; jan_14 {5:35}; jan_15 {10:30}; jan_16 {14:48})

Dal jsem vám příklad; Jeden z vás mě zradí; Nové přikázání; Jiný Utěšitel; Réva a ratolesti; Svět vás bude nenávidět; Duch pravdy; Úzkost se obrátí v radost

Stáhnout

JAN 17 - 19 (jan_17 {0:00}; jan_18 {3:52}; jan_19 {10:18})

Ať jsou jedno; Zatčení v zahradě; Před Annášem; Před Pilátem; Hle, člověk!; Golgota; Zahradní hrob

Stáhnout

JAN 20 - 21 (jan_20 {0:00}; jan_21 {5:18})

Proč pláčeš?; Pokoj vám; Snídaně u jezera; Pas mé ovce; Epilog

Stáhnout