JAN 1 - 3

Prolog; Hlas na poušti; Co hledáte?; Nejlepší víno; Zbořte tento chrám; Nikodém; On musí růst

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

JAN 4 - 6

Voda života; Jeden rozsívá, jiný žne; Tvůj syn žije; Vstaň a choď; Syn dělá to, co otec; Pět chlebů a dvě ryby; To jsem já!; Chléb života; Těžká slova

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

JAN 7 - 9

Není to Mesiáš?; Řeky živé vody; Kdo z vás je bez říchu?; Já jsem; Pravda vás vysvobodí; Slepota

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

JAN 10 - 12

Dobrý pastýř; Jsme jedno; Lazare, pojď ven!; Je lepší, aby zemřel; Poslední pomazání; Král na oslíku; Zrno pšenice; Kdo uvěřil naší zprávě?

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

JAN 13 - 16

Dal jsem vám příklad; Jeden z vás mě zradí; Nové přikázání; Jiný Utěšitel; Réva a ratolesti; Svět vás bude nenávidět; Duch pravdy; Úzkost se obrátí v radost

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

JAN 17 - 19

Ať jsou jedno; Zatčení v zahradě; Před Annášem; Před Pilátem; Hle, člověk!; Golgota; Zahradní hrob

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

JAN 20 - 21

Proč pláčeš?; Pokoj vám; Snídaně u jezera; Pas mé ovce; Epilog

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout