LUKÁŠ 1 - 2

Radostná novina; Nic není nemožné; Má duše velebí Hospodina; Janovo narození; Ježíšovo narození; Zasvěcení v chrámu; Dvanáctiletý Ježíš

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

LUKÁŠ 3 - 5

Hlas volajícího; Milovaný syn; Je psáno; Duch je nade mnou; Zázraky v Kafarnaum; Jeď na hlubinu; Kdybys jen chtěl; Co je snadnější?; Nové víno

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

LUKÁŠ 6 - 7

Pán soboty; Dvanáct apoštolů; Blaze vám, běda vám; Milujte své nepřátele; Strom se pozná po ovoci; Řekni jen slovo; Chlapče, vstaň!; Více než prorok; Farizeus a hříšnice

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

LUKÁŠ 8 - 9

Podobenství o rozsévači; Ježíšova rodina; Kdo to vůbec je?; Legie; Kdo se mě dotkl?; Děvčátko, vstaň!; Nic si s sebou neberte; Pět chlebů a dvě ryby; Boží Mesiáš; Ježíš, Mojžíš a Eliáš; Jak dlouho budu s vámi?; Kdo je největší; Vzhůru do Jeruzaléma

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

LUKÁŠ 10 - 11

Beránci mezi vlky; Vaše jména jsou v nebesích; Kdo je můj bližní?; Jen jedno je potřeba; Proste a bude vám dáno; Zlé pokolení; Pokrytci!

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

LUKÁŠ 12 - 14

Nebojte se jich; O bohatém bláznu; Nemějte starosti; Buďte připraveni; Znamení času; O neplodném fíkovníku; Uzdravení v sobotu; O hořčičném zrnku a kvasu; Těsné dveře; Jeruzaléme, Jeruzaléme!; Kdo se ponižuje, bude povýšen; Kdo bude hodovat v Království; Spočítej náklad

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

LUKÁŠ 15 - 18

O ztracené ovci; O ztracené minci; O ztraceném synu; O nepoctivé správci; O boháči a Lazarovi; Odpuštění, víra, pokora; Deset malomocných; Kdy přijde Království; O vytrvalé vdově; O farizeovi a výběrčím daní; Kdo vejde do Království; Blížíme se k Jeruzalému; Pane, ať vidím!

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

LUKÁŠ 19 - 21

Zacheus; O hřivnách; Král na oslíku; Doupě lupičů; Jakým právem; O zlých vinařích; Čí je ten obraz?; Bůh je Bohem živých; Syn, nebo Pán?; Dva haléřky; Znamení času; Zkáza Jeruzaléma; Příchod Syna člověka

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

LUKÁŠ 22 - 24

Poslední večeře; Kdo je největší; Getsemane; Neznám ho!; Před Veleradou; Před Pilátem; Před Herodem; Ukřižuj ho!; Cesta k popravišti; Golgota; Hrob ve skále; Není tu, vstal!; Na cestě do Emauz; Dotkněte se mě; Jste svědkové

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout