1. LETOPISŮ 1 - 4

LETOPIS IZRAELE: Rod Adamův; Rod Semův; Rod Izraelův; Rod Judův; Rod Davidův; Rod Judův - pokračování; Rod Šimeonův

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

 1. LETOPISŮ 5 - 7

Rod Rubenův; Rod Gádův; Rody usazené za Jorádnem; Rod Leviho; Rod Isacharův; Rod Danův a Neftalímův; Rod Manasesův; Rod Efraimův; Rod Ašerův

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

 1. LETOPISŮ 8 - 11

Rod Benjamínův - pokračování; Navrátilci do Jeruzaléma; Rod Saulův; LETOPIS DAVIDŮV: Saulova smrt; David králem Izraele; Davidovi hrdinové

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

 1. LETOPISŮ 12 - 16

Davidovo vojsko; Stěhování Hospodinovy truhly; Království upevněno; Přenesení Truhly do Jeruzaléma; Davidův chvalozpěv

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

 1. LETOPISŮ 17 - 22

Boží smlouva s Davidem; Davidova vítězství; Porážka Amonců a Aramejců; Další porážky Amonců a Filištínů; Sčítání lidu a Boží trest; David staví oltář; Přípravy pro stavbu chrámu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

 1. LETOPISŮ 23 - 26

Uspořádání levitské služby; Uspořádání kněžské služby; Ostatní levité; Chrámoví hudebníci; Chrámová stráž; Pokladníci a úředníci

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

 1. LETOPISŮ 27 - 29

Vojenská a civilní správa; Dej se do díla!; Dary na chrám; Davidova modlitba; Předání trůnu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout