MATOUŠ 1 - 4

Mesiášův rodokmen; Bůh je s námi; Mudrcové z východu; Útěk do Egypta; Hlas volajícího; Milovaný Syn; Je psáno; Světlo v Galileji

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

MATOUŠ 5 - 7

Blaze vám; Naplnění Zákona; Skrytá zbožnost; Bůh, nebo mamon?; Nemějte starosti; Jak chcete, aby se chovali k vám...; Poznáte je po ovoci

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

MATOUŠ 8 - 10

Naše neduhy sňal; Kdo to vůbec je?; Stádo prasat; Co je snadnější?; Nové víno; Každou nemoc, každý neduh; Jako ovce mezi vlky

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

MATOUŠ 11 - 12

Více než prorok; Pojďte ke mně; Pán soboty; Hle, můj služebník; Ježíš a Belzebub; Zlé pokolení; Ježíšova rodina

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

MATOUŠ 13 - 15

Podobenství o rozsévači; Jiná podobenství o Království; Prorok beze cti; Přines mi jeho hlavu!; Pět chlebů a dvě ryby; To jsem já!; Co člověka špiní; Víra pohanské ženy; Sedm chlebů a pár rybek

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

MATOUŠ 16 - 19

Farizejský a saducejský kvas; Ty jsi Mesiáš; Vezmi svůj kříž; Ježíš, Mojžíš a Eliáš; Víra přenáší hory; Synové jsou svobodní; Nejmenší jsou největší; Kolikrát mám odpustit?; Co Bůh spojil; Kdo vejde do Království

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

MATOUŠ 20 - 22

O dělnících na vinici; Můžete pít můj kalich?; Dva slepci; Král na oslíku; Doupě lupičů; Uschlý fíkovník; Jakým právem; O dvou synech; O zlých vinařích; O královské svatbě; Čí je ten obraz?; Bůh je Bohem živých; Největší přikázání; Syn, nebo Pán?

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

MATOUŠ 23 - 25

Nebuďte jako oni; Pokrytci!; Počátky porodních bolestí; Otřesná ohavnost; Příchod Syna člověka; O deseti družičkách; O hřivnách; Ovce a kozli

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

MATOUŠ 26 - 28

Poslední pomazání; Poslední večeře; Getsemane; Před Veleradou; Neznám ho!; Třicet stříbrných; Před Pilátem; Golgota; Hrob ve skále; Není tu, vstal!; Já jsem s vámi

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout