Matouš

Zdroj obrázku: https://www.ncregister.com/blog/

MATOUŠ 1 - 4 (mat_1 {0:00}; mat_2 {4:10}; mat_3 {8:44}; mat_4 {11:52})

Mesiášův rodokmen; Bůh je s námi; Mudrcové z východu; Útěk do Egypta; Hlas volajícího; Milovaný Syn; Je psáno; Světlo v Galileji

Stáhnout

MATOUŠ 5 - 7 (mat_5 {0:00}; mat_6 {8:04}; mat_7 {14:31})

Blaze vám; Naplnění Zákona; Skrytá zbožnost; Bůh, nebo mamon?; Nemějte starosti; Jak chcete, aby se chovali k vám...; Poznáte je po ovoci

Stáhnout

MATOUŠ 8 - 10 (mat_8 {0:00}; mat_9 {6:00}; mat_10 {12:40})

Naše neduhy sňal; Kdo to vůbec je?; Stádo prasat; Co je snadnější?; Nové víno; Každou nemoc, každý neduh; Jako ovce mezi vlky

Stáhnout

MATOUŠ 11 - 12 (mat_11 {0:00}; mat_12 {4:47})

Více než prorok; Pojďte ke mně; Pán soboty; Hle, můj služebník; Ježíš a Belzebub; Zlé pokolení; Ježíšova rodina

Stáhnout

MATOUŠ 13 - 15 (mat_13 {0:00}; mat_14 {9:46}; mat_15 {14:55})

Podobenství o rozsévači; Jiná podobenství o Království; Prorok beze cti; Přines mi jeho hlavu!; Pět chlebů a dvě ryby; To jsem já!; Co člověka špiní; Víra pohanské ženy; Sedm chlebů a pár rybek

Stáhnout

MATOUŠ 16 - 19 (mat_16 {0:00}; mat_17 {4:53}; mat_18 {9:34}; mat_19 {15:53})

Farizejský a saducejský kvas; Ty jsi Mesiáš; Vezmi svůj kříž; Ježíš, Mojžíš a Eliáš; Víra přenáší hory; Synové jsou svobodní; Nejmenší jsou největší; Kolikrát mám odpustit?; Co Bůh spojil; Kdo vejde do Království

Stáhnout

MATOUŠ 20 - 22 (mat_20 {0:00}; mat_21 {5:20}; mat_22 {13:36})

O dělnících na vinici; Můžete pít můj kalich?; Dva slepci; Král na oslíku; Doupě lupičů; Uschlý fíkovník; Jakým právem; O dvou synech; O zlých vinařích; O královské svatbě; Čí je ten obraz?; Bůh je Bohem živých; Největší přikázání; Syn, nebo Pán?

Stáhnout

MATOUŠ 23 - 25 (mat_23 {0:00}; mat_24 {6:17}; mat_25 {13:50})

Nebuďte jako oni; Pokrytci!; Počátky porodních bolestí; Otřesná ohavnost; Příchod Syna člověka; O deseti družičkách; O hřivnách; Ovce a kozli

Stáhnout

MATOUŠ 26 - 28 (mat_26 {0:00}; mat_27 {11:44}; mat_28 {21:12})

Poslední pomazání; Poslední večeře; Getsemane; Před Veleradou; Neznám ho!; Třicet stříbrných; Před Pilátem; Golgota; Hrob ve skále; Není tu, vstal!; Já jsem s vámi

Stáhnout

Video: https://youtu.be/eRmXZqJPe8w

VIDEO LUMO PROJECT EVANGELIUM PODLE MATOUŠE: https://youtube.com/playlist?list=PLcJVIuhI8isKVS2353IoMRlLQoYdiqzob&si=NDsJDS-V1FRAmo0U