1. SAMUELOVA 1 - 3

OD SAMUELA K SAULOVI: Vyprošené dítě; V Hospodinu se raduji; Elího synové; Proroctví proti Elího domu; Tady jsem!

-

Stáhnout

1. SAMUELOVA 4 - 8

Ichabod; Truhla mezi Filištíny; Truhla se vrací; Soudce Samuel; Chceme krále!

-

Stáhnout

1. SAMUELOVA 9 - 12

To je ten muž; Proměněné srdce; Saul králem; Záchrana Jábeše; Samuelova korunovační řeč

-

Stáhnout

1. SAMUELOVA 13 - 15

Saulovo selhání; Statečný Jonatan; Můj otec škodí zemi; Poslušnost je lepší než oběti

-

Stáhnout

1. SAMUELOVA 16 - 18

OD SAULA K DAVIDOVI: Bůh se dívá na srdce; David a Goliáš; Saulova žárlivost

-

Stáhnout

1. SAMUELOVA 19 - 22

Ať zemře!; Smlouva s Jonatanem; David prchá k Filištínům; Všichni jste se spikli

-

Stáhnout

1. SAMUELOVA 23 - 26

V pouštních úkrytech; Já na tebe nesáhnu; Abigail; Nedotknu se pomazaného

-

Stáhnout

1. SAMUELOVA 27 - 31

Znovu mezi Filištíny; Zítra budeš se mnou; Nesmí s námi do boje!; Davidova kořist; Saulova smrt

-

Stáhnout