2. KRÁLOVSKÁ 1 - 4

ELÍŠA: Baal-zebub; Kde je Bůh Eliášův?; Elíšovy první zázraky; Joram, král izraelský; Olej ve džbánech; Šunemitka a její syn; Ať se najedí

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

2. KRÁLOVSKÁ 5 - 7

Malomocný Náman; Ztracená sekera; S námi jich je víc; Hlad v Samaří; Hluk velikého vojska

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

2. KRÁLOVSKÁ 8 - 10

To je ta žena!; Nový král v Damašku; PÁD IZRAELE: Jehoram, král judský; Achaziáš, král judský; Jehu, král izraelský; Smrt Jorama a Achaziáše; Smrt Jezábel; Vyhlazení Achabova domu; Vyhlazení ctitelů Baala

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

2. KRÁLOVSKÁ 11 - 14

Atalia, královna judská; Joaš, král judský; Joachaz, král izraelský; Jehoaš, král izraelský; Elíšova smrt; Amaciáš, král judský; Jeroboám II., král izraelský

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

2. KRÁLOVSKÁ 15 - 17

Azariáš, král judský; Zachariáš, král izraelský; Šalum, král izraelský; Menachem, král izraelský; Pekachiáš, král izraelský; Pekach, král izraelský; Jotam, král judský; Achaz, král judský; Hošea, poslední král izraelský; Pohané v Samaří

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

2. KRÁLOVSKÁ 18 - 20

PÁD JUDY: Ezechiáš, král judský; Asyrská hrozba; Dnes je den soužení; Kohos to urážel?; Ezechiášova nemoc; Poslové z Babylonu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

2. KRÁLOVSKÁ 21 - 23

Menaše, král judský; Amon, král judský; Jošiáš, král judský; Jošiášovy reformy

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

2. KRÁLOVSKÁ 23 - 25

Joachaz, král judský; Joakim, král judský; Cidkiáš, poslední král judský; Zkáza Jeruzaléma

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout