NUMERI 1 - 2

SINAJSKÝ TÁBOR: Sčítání Izraeele; Uspořádání tábora

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

NUMERI 3 - 4

Levité; Synové Kehatovi; Synové Geršonovi; Synové Merariho; Sčítání levitských rodů

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

NUMERI 5 - 6

Čistota tábora; Náhrada škody; Zákon žárlivosti; Zákon o nazírech; Kněžské požehnání

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

NUMERI 7

Dary izraelských vůdců

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

NUMERI 8 - 10

Rozsvěcování svícnu; Očištění levitů; Slavení Hodu beránka; CESTA POUŠTÍ: Pod Božím vedením; Stříbrné trubky; Odchod ze Sinaje

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

NUMERI 11 - 13

Těžkosti; Vzpoura kvůli masu; Vzpoura Mojžíšových sourozenců; Vzpoura deseti zvědů

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

NUMERI 14 - 15

Vzpoura proti Hospodinu; Marný pokus dobýt Kanaán; Přídavky k obětem; Prvotiny z těsta; Oběť za neúmyslný hřích; Porušení soboty; Třásně

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

NUMERI 16 - 18

Vzpoura levity Koracha; Áronova hůl; Zodpovědnost kněží a levitů; Kněžské a levitské podíly

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

NUMERI 19 - 21

Očistná voda; Selhání Mojžíše a Árona; Edomský odpor; Áronova smrt; První vítězství; Bronzový had; Cesta Zajordáním; Porážka Sichona a Oga

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

NUMERI 22 - 25

Balák si zve Balaáma; Balaámova oslice; Balaámova první průpověď; Balaámova druhá průpověď; Balaámova třetí průpověď; Balaámova čtvrtá průpověď; Balaámovy závěrečné průpovědi; Izrael se klaní Baalovi

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

NUMERI 26 - 28

NOVÁ GENERACE: Nové sčítání; Dědictví pro dcery; Každodenní oběti; Sobotní oběti; Oběti při novoluní; Oběti při Hodu beránka; Oběti při Slavnosti týdnů

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

NUMERI 29 - 31

Oběti při Slavnosti troubení; Oběti v Den smíření; Oběti při Slavnosti stánků; Sliby manželek a dcer; Pomsta nad Midiánci; Dělení kořisti

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

NUMERI 32 - 34

Obsazení Zajordání; Trasa exodu; Příkaz k dobytí Kanaánu; Hranice zaslíbené země

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

NUMERI 35 - 36

Levitská města; Útočištná města; Dědičky v Izraeli

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout