Zdroj obrázku: https://www.freebibleimages.org/

NUMERI 1 - 2 (num_1 {0:00}; num_2 {8:00})

SINAJSKÝ TÁBOR: Sčítání Izraeele; Uspořádání tábora

Stáhnout

NUMERI 3 - 4 (num_3 {0:00}; num_4 {8:17})

Levité; Synové Kehatovi; Synové Geršonovi; Synové Merariho; Sčítání levitských rodů

Stáhnout

NUMERI 5 - 6 (num_5 {0:00}; num_6 {5:37})

Čistota tábora; Náhrada škody; Zákon žárlivosti; Zákon o nazírech; Kněžské požehnání

Stáhnout

NUMERI 7 (num_1 {0:00})

Dary izraelských vůdců

Stáhnout

NUMERI 8 - 10 (num_8 {0:00}; num_9 {4:42}; num_10 {9:31})

Rozsvěcování svícnu; Očištění levitů; Slavení Hodu beránka; CESTA POUŠTÍ: Pod Božím vedením; Stříbrné trubky; Odchod ze Sinaje

Stáhnout

NUMERI 11 - 13 (num_11 {0:00}; num_12 {6:52}; num_13 {9:48})

Těžkosti; Vzpoura kvůli masu; Vzpoura Mojžíšových sourozenců; Vzpoura deseti zvědů

Stáhnout

NUMERI 14 - 15 (num_14 {0:00}; num_15 {8:37})

Vzpoura proti Hospodinu; Marný pokus dobýt Kanaán; Přídavky k obětem; Prvotiny z těsta; Oběť za neúmyslný hřích; Porušení soboty; Třásně

Stáhnout

NUMERI 16 - 18 (num_16 {0:00}; num_17 {6:36}; num_18 {11:47})

Vzpoura levity Koracha; Áronova hůl; Zodpovědnost kněží a levitů; Kněžské a levitské podíly

Stáhnout

NUMERI 19 - 21 (num_19 {0:00}; num_20 {4:51}; num_21 {10:38})

Očistná voda; Selhání Mojžíše a Árona; Edomský odpor; Áronova smrt; První vítězství; Bronzový had; Cesta Zajordáním; Porážka Sichona a Oga

Stáhnout

NUMERI 22 - 25 (num_22 {0:00}; num_23 {8:09}; num_24 {14:00}; num_25 {18:50})

Balák si zve Balaáma; Balaámova oslice; Balaámova první průpověď; Balaámova druhá průpověď; Balaámova třetí průpověď; Balaámova čtvrtá průpověď; Balaámovy závěrečné průpovědi; Izrael se klaní Baalovi

Stáhnout

NUMERI 26 - 28 (num_26 {0:00}; num_27 {10:50}; num_28 {15:07})

NOVÁ GENERACE: Nové sčítání; Dědictví pro dcery; Každodenní oběti; Sobotní oběti; Oběti při novoluní; Oběti při Hodu beránka; Oběti při Slavnosti týdnů

Stáhnout

NUMERI 29 - 31 (num_29 {0:00}; num_30 {7:15}; num_31 {10:14})

Oběti při Slavnosti troubení; Oběti v Den smíření; Oběti při Slavnosti stánků; Sliby manželek a dcer; Pomsta nad Midiánci; Dělení kořisti

Stáhnout

NUMERI 32 - 34 (num_32 {0:00}; num_33 {7:08}; num_34 {13:54})

Obsazení Zajordání; Trasa exodu; Příkaz k dobytí Kanaánu; Hranice zaslíbené země

Stáhnout

NUMERI 35 - 36 (num_35 {0:00}; num_36 {6:24})

Levitská města; Útočištná města; Dědičky v Izraeli

Stáhnout