2. SAMUELOVA 1 - 4

DAVIDŮV VZESTUP: Zpráva o Saulově smrti; Jak padli hrdinové!; David králem Judy; Iš-bošet králem Izraele; Abnerův konec; Iš-bošetův konec

-

Stáhnout

2. SAMUELOVA 5 - 10

David králem celého Izraele; Přenesení truhly do Jeruzaléma; Boží smlouva s Davidem; Davidova vítězství; David a Mefibošet; Porážka Amonců a Aramejců

-

Stáhnout

2. SAMUELOVA 11 - 13

DAVIDŮV PÁD: David a Batšeba; Ten muž jsi ty!; Amnon a Támar; Abšalomova pomsta

-

Stáhnout

2. SAMUELOVA 14 - 17

Příběh tekojské vdovy; Abšalomův převrat; David na útěku; Abšalomovi rádci; Abšalomův konec

-

Stáhnout

2. SAMUELOVA 18 - 20

Abšalomův konec; Synáčku můj!; Král se vrací; Šebovo povstání

-

Stáhnout

2. SAMUELOVA 21 - 24

EPILOG: Hlad a válka v zemi; Davidův žalm; Poslední slova; Davidovi hrdinové; Sčítání lidu a Boží trest; David staví oltář

-

Stáhnout