MAREK 1 - 4

Hlas volajícího; Království je blízko; Zázraky v Kafarnaum; Kdybys jen chtěl; Co je snadnější?; Nové víno; Pán soboty; Boží Syn; Dvanáct apoštolů; Rozdělený dům; Ježíšova rodina; Podobenství o rozsévači; Jiná podobenství o Království; Kdo to vůbec je?

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

MAREK 5 - 7

Legie; Kdo se mě dotkl; Talita kum; Prorok beze cti; Nic si s sebou neberte; Smrt Jana Křtitele; Pět chlebů a dvě ryby; To jsem já!; Co člověka špiní; Víra pohanské ženy; Efatha!

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

MAREK 8 - 10

Sedm chlebů a pár rybek; Farizejský kvas; Vidíš něco?; Ty jsi Mesiáš; Ježíš, Mojžíš a Eliáš; Pomoz mé nevíře!; Nejmenší jsou největší; Co Bůh spojil; Kdo vejde do Království; Můžete pít můj kalich?; Bartimeus

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

MAREK 11 - 13

Král na oslíku; Doupě lupičů; Boží víra; Jakým právem; O zlých vinařích; Čí je ten obraz?; Bůh je Bohem živých; Největší přikázání; Syn, nebo Pán?; Dva haléřky; Počátky porodních bolestí; Otřesná ohavnost; Příchod Syna člověka

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

MAREK 14 - 16

Poslední pomazání; Poslední večeře; Getsemane; Před Veleradou; Neznám ho!; Před Pilátem; Golgota; Hrob ve skále; Není tu, vstal!; Do celého světa

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout