EZECHIEL 1 - 6

SOUD NAD JERUZALÉMEM: Vidění Boží slávy; posílám tě k Izraelcům; Ustanovil jsem tě strážcem; Oblehni Jeruzalém; Boží břitva; Běda izraelským horám

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

EZECHIEL 7 - 11

Je konec!; Vidíš, co páchají?; Projděte městem a bijte; Sláva odchází; Jako maso v hrnci; Opět vás shromáždím

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

EZECHIEL 12 - 15

Do vyhnanství, do zajetí; Už žádné odklady; Falešní proroci; Modly v srdcích; Noe, Daniel a Job; Neužitečná réva

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

EZECHIEL 16 - 18

Nevěrná coura; Cedr, réva a dva orli; Proč máte umírat?

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

EZECHIEL 19 - 21

Žalozpěv nad judským lvem; Dějiny vzpoury; Budoucí obnova; Proroctví proti Negevu; Boží meč)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

EZECHIEL 22 - 24

Hříchy Jeruzaléma; Ohola a Oholíba; Hrnec masa; Nebudete truchlit

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

EZECHIEL 25 - 28

SOUD NAD NÁRODY: Proti Amonu; Proti Moábu; Proti Edomu; Proti Filištínům; Proti Týru; Žalozpěv nad Týrem; Žalozpěv nad vládcem Týru; Proti Sidonu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

EZECHIEL 29 - 32

Proti Egyptu; Den Egypta; Pyšný cedr; Žalozpěv nad faraonem; Farao v podsvětí

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

EZECHIEL 33 - 36

OBNOVA IZRAELE: Odvraťte se od svých cest; Měli mezi sebou proroka; Vy jste mé ovce; Soud nad Edomem; Izrael se vrátí; Dám vám nové srdce

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

EZECHIEL 37 - 40

Údolí suchých kostí; Jeden národ, jeden král; Gog ze země Magog; Gogova porážka; Vidění chrámového okrsku; Nový chrám

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

EZECHIEL 41 - 44

Nový chrám; Kněžské místnosti; Sláva se vrací; Oltář; Levitové a kněží

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

EZECHIEL 45 - 48

Svatý díl země; Výběr obětních dávek; Oběti při výročních slavnostech; Další předpisy pro vládce a lid; Chrámové kuchyně; Řeka života; Hranice země; Dělení země; Nový Jeruzalém

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout